این همایش روز یکشنبه ۲۳ اکتوبر، با مشارکت Social Policy Group، بنیاد مسعود استرالیا، جنبش زنان افغان و انجمن کاتب هزاره در حومه غربی شهر سدنی برگزار شد. برنامه شامل میزگرد/بحث‌های تخصصی، ارایه معلومات، بازگویی تجربه‌‌های فردی، توزیع بسته‌های مراقبت‌های بهداشتی وکلینیک سیار واکسین کوید-۱۹ در محل بود.

توجه به صحت جسمی و روانی وظیفه و مسوولیت مشترک جامعه و نهاد های صحی و طبی می‌باشد. همچنان آگاهی‌عامه در ارتقای صحت و بهبود سلامتی فردی و اجتماعی؛ نقش مثبت و موثر دارد. با این چشم‌انداز، نیاز است که اعضای اجتماع با نهادهای صحت در تماس باشند و به موقع آگاهی حاصل کنند.

بناء بر این هدف همایش آگاهی‌دهی و شناسایی راه‌های تعامل مؤثر با اجتماع در مورد اهمیت واکسین کووید-۱۹ بود. تا اعضای جامعه بتوانند با سلامتی فزیکی و روانی به اولویت‌های دیگر زندگی رسیدگی کند.

در همین راستا، کارشناسان در باره‌ی موضوعات صحی و طبیمورد علاقه و نیاز جامعه بحث کردند و به پرسش‌های مطرح شده پاسخ گفتند. مهمانان کارشناس در بحث به اهمیت واکسین، صحت طفل و مادر، صحت روانی، مشاوره، روان‌درمانی و معرفی اداره چندفرهنگی صحت نیو ساوت ویلز پرداختند. اداره چندفرهنگی صحت، منبع آگاهی‌دهی به بیش از ۱۲۰ زبان می‌باشد که آگاهی‌های صحت‌عامه را به‌ فارسی/دری/هزارگی و پشتو نیز منتشر می‌کند. در محل همایش، کلینیک سیار واکسین کووید-۱۹ موجود بود تا برای اشتراک کنندگان خدمات عرضه کرده و در بالا بردن سطح معافیت اجتماع در مقابل کووید-۱۹ کمک کند.


بنیاد مسعود از همه نهادهای همکار، کارشناسان، اشتراک کنندگان و رضاکارانی که در برگزاری برنامه سهم داشتند، سپاسگزاری و قدردانی می‌کند.

Leave a comment